گویندگی هنر است

مهران دوستی : تعریف ما از گوینده، به طور عام، گاهی با تعریف‌هایمان از دوبلور و مجری خلط می‌شود. هر سه این حرفه‌ها، نیاز به هنرمندانی دارد با تمرکز روانی بالا و البته صدای خوب. یک دوبلور باید برای جان بخشیدن دوباره به شخصیت‌های سینمایی، کلام آنان را جوری فارسی ادا کند که نه تماشاگر [...]

 
باید ها و نبایدهای گویندگی

گویندگی در یک تعریف ساده، حرف زدن، انتقال فکر یا منظوری نهفته در یک مطلب، به شیوه­ای زیبا و درست به مخاطب است . گوینده خوب علاوه بر داشتن صدا و بیانی زیبا و بدون عیب ( از لحاظ تلفظ حروف، لحن و لهجه) باید سواد کافی داشته باشد . گوینده خوب باید خوب بشنود، خوب ببیند [...]

 
معرفي
آخرین دیدگاه‌ها