لطفا کلیه قسمت های فرم را تکمیل فرمایید . پس از ارسال فرم جهت تست صدا که در استودیو انجام خواهد شد با شما تماس خواهند گرفت (هزینه انجام تست صدا در استودیو بیست هزار تومان می باشد).
نام و نام خانوادگی :
شهر محل سکونت :
ایمیل:
شماره تلفن ثابت :
شماره موبایل :
سابقه فعالیت هنری :
در صورت داشتن سابقه هنری توضیح مختصر :
اولویت علاقه شما به کدامیک از مباحث دوره :
پیغام :